Hakkımızda

Vakfın Kısa Tarihçesi:

21. Yüzyıl Anadolu Vakfı, 27.04.1995 tarihinde İstanbul’da, insanlık tarihi boyunca gelişim ve ilerleme sürecinde, nesilden nesile bilgi aktarımı ve devamlılığı açısından en önemli yapı taşlarının “Sağlık ve Eğitim” olduğu bilinciyle, doktor, mühendis ve eğitimciler tarafından kurulmuştur.

Vakfımız, ilkemizin “Sağlık ve Eğitim” alanındaki eksiklerini muasır medeniyetlere yakışır bir seviye ve kaliteye ulaştırmak amacı ile dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin gönüllülük esasına dayanan bir hizmet anlayışıyla kurulmuştur.

Faaliyet Alanları:

Vakfımız, eğitim ve sağlık alanlarında toplumu daha ileriye taşımaya yönelik girişimlerde bulunur. Eğitim açısından, maddi-manevi destek ile yurtlar, kurslar, sosyal tesisler kurmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt ve barınma olanakları sunmaktadır. Sağlık alanında ise toplumsal ihtiyaçları karşılamak için, hastaneler, poliklinikler kurmakla birlikte top ilmi araştırmaları yapanları da teşvik primi ile desteklemektedir.

Bu amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda gelir elde etmek ve daha kaliteli girişimlerde bulunmak için şirketlere kuruluşlara ve işletmelere ortak olabilir.