Vizyon - Misyon

Vizyon

Vakfımızın vizyonu; milli değerler ışığında evrensel bakış açısına sahip, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan yetiştirilmesine katkıda bulunarak dayanışma ve iş birliğine çalışanlarıyla birlikte, modern bir bilgi ve belge merkezi halinde, insanlık tarihine yön verecek araştırmalarla birlikte medeniyeti ileri taşıyacak bilgi üretimi, paylaşım ile varlığını devam ettiren bir üniversite olmaktır.

Misyon

Vakfımızın misyonu, sağlık ve eğitim alanında bugünün ve geleceğin dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren araştırmacı, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, kendisi ve ülkesi için hep daha ilerisini düşünen, insan merkezli, sosyal bilinç sahibi, multidisipliner niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.